..:: یو پی اس | یو پی اس تبریز ::.. یو پی اس | یو پی اس تبریز | فروش یو پی اس در تبریز | فروش یو پی اس در اردبیل | فروش یو پی اس در زنجان | یوپی اس | فروش یو پی اس در ارومیه http://tabriz-ups.mihanblog.com 2018-10-17T20:33:02+01:00 text/html 2018-08-14T13:17:43+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس های ترکیه ای کدامند؟ http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/149 <div class="blog-content" style="box-sizing: border-box; padding-top: 20px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="http://finetco.ir/%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C/" target="" title="" style=""><font face="Mihan-Nassim"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-size: 25px; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); font-weight: normal !important;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس های ترکیه ای کدامند؟</span></h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"></p></font></a><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-size: 25px; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس های ترکیه ای<span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">: یو پی اس های ترکیه معمولا در</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">5 برند</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">شناخته می شوند که عبارت اند از یو پی اس</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">alja</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">–</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">tescom</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">–</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">inform</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">–</span><span style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">tuncmatik &nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">یو پی اس</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">makelsan</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px;">.</span></font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس های ترکیه از نظر کیفیت و کارائی هم پای محصولات اروپائی هستند و از رتبه بالایی برخوردارند. این یو پی اس ها هم مانند ups های سطح بالا از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس سرب اسید</span>&nbsp;استفاده می کنند که از نظر<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;کیفیت</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">قیمت مناسب</span>&nbsp;، از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">قدرت</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">کارائی</span>&nbsp;خوبی برخوردارند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">همانطور که در مقاله&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">تعمیر باتری یو پی اس سرب اسید</a>&nbsp;اشاره کردیم این باتری ها در برابر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">ریزش</span>&nbsp;بسیار عالی و مقاوم هستند و از الکترولیت در آن ها استفاده میشود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">باتری های سرب اسید دارای قدرت زیادی در جذب و ذخیره انرژی هستند. این باتری ها نباید از نباید بیش از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">80 درصد</span>&nbsp;استفاده شوند و باید شارژ شوند در غیر این صورت&nbsp;<a href="http://finetco.ir/battery-2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس</a>&nbsp;آسیب می بیند و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">غیر قابل تعمیر</span>&nbsp;می شود و باید عوض شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس های ترکیه ای</span>&nbsp;به دلیل داشتن قیمت مناسب، کارائی و کیفیت بالا و تولیدات بسیار زیاد با چند برند معروف در جهان که در بالا اشاره کردیم تقریبا بیش از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">40 درصد</span>&nbsp;بازارهای ایرانی و بیش از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">20 درصد</span>&nbsp;بازار های جهانی را به دست گرفته است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس های کشور ترکیه دارای استانداردهای جهانی هستند و یو پی اس&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">netpower</span>&nbsp;را میتوان یکی از یو پی اس های باکیفیت بالا برشمرد که از تولیدکنندگان مطرح&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">ترکیه</span>&nbsp;در زمینه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">ups</span>&nbsp;است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">شرکت یو پی اس netpower دارای 2 نوع یو پی اس&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">lcd</span>&nbsp;و &nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">ki</span>&nbsp;است. یو پی اس های 3 فاز این شرکت از مدارهای<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;آنلاین</span>&nbsp;برخوردارند و نوع ki مجموعه netpower برای مصارف معمولی از مدارهای<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;لاین اینتر اکتیو</span>&nbsp;استفاده می کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><img class="aligncenter wp-image-11323 size-full" src="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/makelsan-banner03.png" alt="یو پی اس های ترکیه ای" width="349" height="343" srcset="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/makelsan-banner03.png 349w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/makelsan-banner03-300x295.png 300w" sizes="(max-width: 349px) 100vw, 349px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 7px auto; height: auto;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); margin: 0px 0px 20px; font-size: 19px; font-weight: normal !important;"></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); margin: 0px 0px 20px; font-size: 19px; font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">توان یو پی اس های&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">netpower</span><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;و&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">ups</span><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;های ترکیه ای</span></font></h2><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">توان های&nbsp;<a href="http://finetco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</a>&nbsp;های ترکیه ای لاین اینتر اکتیو از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">1kva</span>&nbsp;یا 1000 ولت آمپر تا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">3kva</span>&nbsp;یا 3000 ولت آمپر متغییر است.</font></li><li style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">همچنین توان های تولیدی یو پی اس آفلاین از بازه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">500</span>&nbsp;ولت آمپر تا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">2kva</span>&nbsp;یا 2000 &nbsp;ولت آمپر است.</font></li><li style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس های 3 فاز شرکت های یو پی اس ترکیه ای &nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">10kva</span>&nbsp;یا 10000 ولت آمپر تا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">300kva</span>&nbsp;یا 300000 ولت آمپر متغیر است.</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس چیست؟</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس سیستم&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%81%d9%87-%db%8c%d8%a7-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">منبع برق بدون وقفه</a>&nbsp;مجهز به مدار هوشمندی است که توسط باتری قطع و وصل می شود. به عبارتی یو پی اس سیستمی است که در حین قطع برق با استفاده از باتری های خود انرژی ذخیره شده را وارد مدار کرده و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">درصدم ثانیه</span>&nbsp;برق را تامین می کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">معمولا&nbsp;<a href="http://finetco.ir/battery-2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری</a>&nbsp;های یو پی اس داخلی از مدت زمان 3 ساعت پشتیبانی می کنند تا و انرژی را در خود ذخیره می کنند. برای اینکه مدت زمان بیشتری برای استفاده در مدار یو پی اس برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">تامین برق</span>&nbsp;باید از باتری های خارجی در داخل رک استفاده کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">شرکت کیان صنعت ایرانیان تنها نمایندگی رسمی شرکت&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-makelsan/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس مکلسان</a>&nbsp;ترکیه در ایران است که فروش، خدمات پس از فروش و&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">تعمیر یو پی اس</a>این برند معروف ترکیه را بر عهده دارد.</font></p><div style="font-family: iran-sans;"><ul class="blog-meta" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; color: rgb(159, 159, 159); padding: 0px; letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; color: rgb(200, 200, 200); display: inline-block; font-size: 12px; position: relative; margin-left: 20px; letter-spacing: -0.1px !important;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><a href="http://finetco.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%af-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; outline: 0px; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری سیلد اسید</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">خرید یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">فروش یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">قیمت یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">منبع تغذیه</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس آنلاین</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس ارزان</a></span></li></ul></div></div></div> text/html 2018-08-14T13:15:03+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس نصب همزمان ۲ تلگرام برای کامپیوتر http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/148 <h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;">آموزش نصب همزمان ۲ تلگرام بر روی desktop</h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-weight: 300;">&nbsp;نصب همزمان ۲ تلگرام برای کامپیوتر : خیلی از افراد جامعه دارای ۲ یا چند خط موبایل هستند و می خواهند با تمام این خط ها در&nbsp;</span><a href="http://2member.net" target="" title="">تلگرام</a><span style="font-weight: 300;">&nbsp;اکانت باز کرده و از آن ها استفاده کنند.</span></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">معمولا بسیاری از افراد از نسخه های اندروید و یا ios اپلیکیشن تلگرام استفاده می کنند. بعضی از افراد هم از نسخه تبلت.</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ولی در این بین افرادی هستند که از تلگرام بر روی کامپیوتر خود استفاده می کنند. برای استفاده از چند اکانت بر روی موبایل یا تبلت کافی نسخه آخر تلگرام را نصب نموده و از قسمت منو ADD ACCOUNT ، اکانت های دیگه تون رو به TELEGRAM اضافه کنید. ولی برای استفاده از چندین تلگرام بر روی کامپیوتر باید چه کار بکنیم؟</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="">آموزش نصب همزمان ۲ یا چند تلگرام بر روی کامپیوتر</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-weight: 300;">معمولا افراد از نسخه DESKTOP فقط برای یک اکانت استفاده می کنند و قادر نیستند تا از اکانت های دیگه که در&nbsp;</span><a href="http://2member.net" target="" title="">تلگرام</a><span style="font-weight: 300;">&nbsp;دارند بر روی PC استفاده کنند. برای استفاده از چندین اکانت بر روی DECKTOP خود بهتر است از روش های زیر استفاده کنید.</span></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="">استفاده از نسخه تحت وب تلگرام</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نسخه وب تلگرام بر روی مرورگر قابل اجرا است و می توانید با باز کردن یک TAB جدید در مرورگر خود ( فایرفاکس ، کروم و … ) از این ورژن استفاده کنید.</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برای استفاده از نسخه تحت وب کافی است به آدرس زیر مراجعه کرده و با وارد کردن شماره تان منتظر کد تائید در تلگرام یا در قسمت اس ام اس موبایلتان باشید. بعد از دریافت کد تائید و وارد کردن آن به راحتی از تلگرامتان استفاده کنید.</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">https://web.telegram.org</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="">استفاده از ورژن پرتابل PORTABLE تلگرام</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نسخه پرتابل TELEGRAM هم مانند دیگر نرم افزارهای تحت ویندوز قادر به اجرا و استفاده در کامپیوتر است. امروزه اکثر نرم افزار های مطرح و تحت ویندوز دارای ورژن پرتابل هستند.</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نسخه پرتابلTELEGRAM همانند نسخه DESKTOP است و قابلیت اجرا در سیستم های کامپیوتری را نیز دارد. برای استفاده از این ورژن از نرم افزارهای تلگرام میتوانید با مراجعه به آدرس https://desktop.telegram.org/ روی گزینه Portable version for Windows کلیک کرده و نسخه پرتابل تلگرام را دانلود کنید.</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">بعد از دانلود و باز کردن فایل فشرده شده نرم افزار را اجرا کنید و با وارد کردن شماره تلفن خود و وارد کردن کد تائیدی که برای شما در تلگرام یا به صورت اس ام اس ارسال شده است از ورژن پرتابل و اکانتتان در کامپیوتر اسفاده کنید.</font></span></h3><div><span style="font-weight: 300;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">منبع :&nbsp;<a href="http://2member.net" target="" title="" style="">ممبر تلگرام</a></font></div> text/html 2018-08-14T13:13:49+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس نگهداری و نصب باتری یو پی اس http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/147 <a href="http://ups-battery.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88/" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 43px; line-height: 43px; vertical-align: baseline; color: rgb(57, 70, 78); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253); font-weight: normal !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">نگهداری و نصب باتری یو پی اس</strong></h1><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"></p></font></a><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 43px; line-height: 43px; vertical-align: baseline; color: rgb(57, 70, 78); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253); font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></h1><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><ul style="margin: 0px 17px 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: disc outside;"><font face="Mihan-Nassim"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">۱ –&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">اولین مورد</span></strong></font></li></ul><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">نگهداری و نصب باتری یو پی اس : باتری های یو پی اس معمولا از فناوری سیلدلید اسید و فناوری mf یا به عبارتی باتری هایی که نیاز به نگهداری ندارند. درست است این باتری ها نیاز به نگهداری ندارند ولی جهت طول عمر بیشتر باتری&nbsp; مواردی را جهت نگهداری درست و اصولی رعایت کنیم.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">ابتدائی ترین نکته که بسایر مهم است و باید در تمامی باتری ها رعایت شود دمای محیط است که باتری در آن جا نصب و قرار داده می شود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">دمای محیطی که باتری آنجا نصب میشود باید پائین تر از ۲۵ درجه باشد و گرنه از عمر باتری به شدت و به سرعت کاسته میشود. برای عمر بیشتر&nbsp;<a href="http://ups-battery.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">باتری یو پی اس</a>بهتر است و ضروریست در محیط خنک و سرد نصب شود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><ul style="margin: 0px 17px 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: disc outside;"><h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 34px; vertical-align: baseline; color: rgb(55, 65, 78); font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">۲&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">–</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;دومین مورد</strong></span></font></h4></li></ul><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">شارژر دستگاه یو پی اس دومین مورد از نگهداری و نصب&nbsp;<a href="http://ups-battery.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">باتری</a>&nbsp;یو پی اس که تعیین کننده دشارژر و شارژ باتری می باشد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">اگر شارژر یو پی اس دارای برنامه های مدیریت پیشرفته و هوشمند یا abm باتری باشد و همچنین دارای کنترلر جریان شارژ ( scm ) باشد می تواند طول عمر باتری یو پی اس را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. برایا این کار باید طبق جدولی که در دفترچه دستگاه است باید یو پی اس را شارژ و دشارژ نمائید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><ul style="margin: 0px 17px 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: disc outside;"><h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 34px; vertical-align: baseline; color: rgb(55, 65, 78); font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">۳&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">–</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;سومین مورد</strong></span></font></h4></li></ul><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">برای نگهداری از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">باتری</a>&nbsp;های یو پی اس باید آن ها را به دور از محیط گرم و با حرارت بالا نصب کرد .&nbsp; همچنین باتری ها را باید به دور از&nbsp;<a href="http://ups-battery.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">باتری</a>&nbsp;های فرسوده نصب نمود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">باتری های فرسوده و از کار افتاده به خوبی از انرژی و مقاومت باتری های تازه استفاده کرده و به عنوان مصرف کننده تلقی می شوند. در این صورت مدت استفاده از انرژی باتری های در مدار یو پی اس به شدت اهش می یابد و طول عمرشان به شدت کم می شود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><ul style="margin: 0px 17px 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: disc outside;"><h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 34px; vertical-align: baseline; color: rgb(55, 65, 78); font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">۴&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">–</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;چهارمین مورد</strong></span></font></h4></li></ul><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Nassim">برای طرز دست و صحیح نگهداری از&nbsp;<a href="http://ups-battery.ir/" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">باتری</a>&nbsp;های یو پی اس باید پلاریته های منفی و همچنین پلاریته های مثبت با هم اتصال داشته باشند. عدم اتصال پلاریته های منفی و مثبت با عث میشود جریان بین پلاریته های بالا رود که در صورت باتری کلا خراب شده و از بین میرود.</font></p> text/html 2018-08-05T15:47:23+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس برای درب اتوماتیک http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/145 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; letter-spacing: -0.1px; text-align: justify;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-size: 25px; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); font-weight: normal !important;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس برای درب اتوماتیک</font></span></h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس درب اتوماتیک : درب اتوماتیک یکی از تجهیزات صنعتی و الکترونیکی است هزاران یا میلیونها نفر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">معمولا از درب اتوماتیک در آزمایشگاه ،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">مکان های نظامی</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">هتل ها</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">فروشگاه های زنجیره ای</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">منازل</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">ساختمان های تجاری و اداری</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">اتاق عمل</span>&nbsp;،<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">مکان های صنعتی</span>&nbsp;، … و مکان هایی که نیازمند امنیت هستند استفاده میشود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">البته درب های اتوماتیکی که در بالا ذکر شد با هم متفاوتند و کلا از نظر کارایی با یکدیگر فرق دارند و بسته به نوع مکانی که از آن استفاده می شود هر یک درب اتوماتیک مخصوص به خود را دارند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><img class="aligncenter wp-image-11340 size-full" src="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/Menuepunkt_Garagentore_Deckensektional.jpg" alt="یو پی اس درب اتوماتیک" width="550" height="300" srcset="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/Menuepunkt_Garagentore_Deckensektional.jpg 550w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/Menuepunkt_Garagentore_Deckensektional-300x164.jpg 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 7px auto; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">امروزه در اکثر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">ساختمان های تجاری و اداری</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">منازل مسکونی</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">آپارتمانی</span>&nbsp;و … از درب اتوماتیک استفاده می شود و در طول روز ممکن است هزاران بار این درب های اتوماتیک استفاده شود و یا باز و بسته شوند که به طور معمول طبیعی است و مشکلی پیش نمیآید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">به همین خاطر استفاده از این دستگاه ها ممکن است در طول دراز مدت از طول عمرشان را بکاهد و در مواقع نبود برق درب اتوماتیک از کار می افتد و باید بصورت دستی و با استفاده از چرخ دندهایش (<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">گیربکس دار</span>) (البته بعضی ها هم با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">فشار روغن</span>&nbsp;و بعضی سری هم با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">فشار گاز یا باد</span>&nbsp;کار میکنند) که وظیفه باز و بسته کردن درب را به عهده دارند باز شوند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); margin: 0px 0px 20px; font-size: 19px; font-weight: normal !important;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس برای درب های اتوماتیک ساختمانی، مغازه ، صنعت ، درب های ساختمان های اداری مسکونی و …</font></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://finetco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</a>&nbsp;درب اتوماتیک : بهتر است در صورت نبود برق برای این که آسیبی به درب های اتوماتیک وارد نشود و بتوان از آن ها در صورت قطع برق استفاده کرد و به کار خود ادامه داد از منبع تغذیه بدون وقفه یا یو پی اس اسفاده کنیم.</font></p></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><img class="aligncenter wp-image-11341 size-full" src="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/Clean-room-sliding-door.jpg" alt="یو پی اس درب اتوماتیک" width="1020" height="510" srcset="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/Clean-room-sliding-door.jpg 1020w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/Clean-room-sliding-door-300x150.jpg 300w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/Clean-room-sliding-door-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 1020px) 100vw, 1020px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 7px auto; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; letter-spacing: -0.1px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس در حالت نرمال با توجه به&nbsp;<a href="http://finetco.ir/battery-2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس</a>&nbsp;داخلی می تواند 15 الی 30 دقیقه برق را تامین کند و شما می توانید فقط نیم ساعت از برق دستگاه یو پی اس برای باز بسته کردن درب اتوماتیک استفاده کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">این روزها به دلیل گرم شدن هوا و استفاده بیش از اندازه از حد معین برق، حدود 3 الی 4 ساعت برق قطع می شود. بهتر است از باتری یو پی اس خارجی برای تامین انرژی برای 3 الی 4 ساعت از طرف منبع تغذیه برق بدون وقفه یا یو پی اس استفاده کنید.</font></p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 15px 25px 25px 0px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 16px; border-right: 2px solid rgb(253, 67, 38); border-top-color: rgb(253, 67, 38); border-bottom-color: rgb(253, 67, 38); border-left-color: rgb(253, 67, 38);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: center; letter-spacing: -0.1px !important;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">هزینه&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">تعمیر یو پی اس</a>&nbsp;و یا تعویض باتری یو پی اس خیلی خیلی خیلی به صرفه تر از تعمیر درب های اتوماتیک ، دوربین مدار بسته و … است</font></span></p></blockquote></div> text/html 2018-08-05T15:46:54+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس پکیج دیواری http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/144 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; letter-spacing: -0.1px; text-align: justify;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-size: 25px; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس پکیج دیواری</font></h1><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); margin: 0px 0px 20px; font-size: 19px; font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس برای پکیج های دیواری خانگی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس پکیج دیواری</span>&nbsp;: پکیج ها معمولا وظیفه موتورخانه های بزرگ و همچنین آب گرم کن های کوچک خانگی (بسیار پیشرفته تر از گرم کن های خانگی) را انجام می دهند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">معمولا پکیج ها بصورت به صورت دیواری هستند که در آشپزخانه و یا در تراس نصب می شوند و وظیفه ی آن ها گرم کردن آب و گرامیش واحد مسکونی که توسط رادیاتور از کف و شوفاژ است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">پکیج باعث شده است که هر واحد مسکونی یکی از آن ها را نصب کند و هرواحد دارای استقالا از واحد های دیگر باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">در زمان های دور از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">موتورخانه</span>&nbsp;برای گرم کردن آب و گرمایش استفاده می شده است که هزینه های زیادی هم در نصب، خرابی رو در برداشته است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">پکیج ها در فضای بسیار کمی جا می گیرند و از نظر کارایی و بازدهی بسیار عالی و مقرون به صرفه اند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">تعمیرات تخصصی یک پکیج دیواری به مراتب&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">ارزان تر</span>&nbsp;،<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">راحتر</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">سریع تر</span>&nbsp;از موتورخانه های قدیمی است.</font></p></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><img class="aligncenter wp-image-11345 size-full" src="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/08/ENERGIC-28-FT-300x300.jpg" alt="یو پی اس پکیج دیواری" width="300" height="300" srcset="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/08/ENERGIC-28-FT-300x300.jpg 300w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/08/ENERGIC-28-FT-300x300-150x150.jpg 150w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/08/ENERGIC-28-FT-300x300-95x95.jpg 95w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/08/ENERGIC-28-FT-300x300-175x174.jpg 175w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/08/ENERGIC-28-FT-300x300-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 7px auto; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; letter-spacing: -0.1px; text-align: justify;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">نصب پکیج دیواری</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">معمولا برای ایمنی بیشتر در حین&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">نصب پکیج دیواری</span>&nbsp;از دودکش های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">2 جداره</span>&nbsp;استفاده می کنند تا تهویه و هوای دستگاه از راه بیرون تامین و برطرف شده و آسسیب و خطاراتی را برای استفاده کنندگان نداشته باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">عملکرد پکیج های دیواری</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">عملکرد پکیج ها در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">تابستان و زمستان</span>&nbsp;با هم متفاوت است. به گونه ای که در تابستان اگر نیاز به آب گرم باشد هنگامی شیر آب گرم را باز می کنید به صورت اتوماتیک مشعل شروع به روشن شدن می کند و آّب گرم می شود و بعد از بستن شیر آب، به صورت اتوماتیک پکیج در حالت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">shut down</span>&nbsp;&nbsp;یا خاموش می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">ولی در زمستان پکیج علاوه بر گرم کردن آب باید&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">رادیاتور</span>&nbsp;(شوفاژ و گرمایش از کف) و همچنین مدارهای گرمایش را نیز گرم بکند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">در زمستان پکیج ها بصورت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">24 ساعته</span>&nbsp;کار میکنند و اولویت با گرم کردن آب است. بعد از این که شیر آب گرم بسته شد سنسورهای گرمایش بصورت اتوماتیک درآمده و مدار آب گرم رادیاتور ها را گرم می کنند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"></h3><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس برای پکیج های دیواری و برق اضطراری واحد های آپارتمانی و خانگی</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://finetco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</a>&nbsp;پکیج دیواری :&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">پکیج</span>&nbsp;ها علاوه بر این که از گاز برای گرمایش استفاده می کنند از نیروی برق هم برای تامین انرژی پمپ ها ، سنسورها ، مشعل و تجهیزات برقی خود استفاده می کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">به عبارتی بدون نیروی برق پکیج از کار می افتد و پکیج ها برای ادامه فعالیت خود نیاز 100 درصد به نیروی انرژی برق احتیاج دارند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">پکیج ها دارای مزایای بسیاری بوده و از نظر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">قیمت</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">کارایی</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">خدمات</span>&nbsp;بسیار عالی هستند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">ولی یکی از شایع ترین ایرادات آن ها این است که در صورت نبود برق از کار می افتد و دچار مشکل شده و عملکردشان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">ضرب در صفر</span>&nbsp; می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">مزایای استفاده از یو پی اس برای پکیج های دیواری</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">در تابستان که هوای دما بالا است و ضریب استفاده از برق در کشور از میزان استاندارد بالاست برق بصورت مداوم قطع میشود. ممکن است در زمستان هم به دلیل سرد شدن بیش از اندازه هوا و از کار افتادن ترانس های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">تولید برق</span>&nbsp;مدام با قطعی روبرو شویم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">قطعی برق و حتی نوساناتی که در برق ورودی شهری وجود دارد عملکرد و سلامت دستگاه را خدشه دار کرده و دچار اختلالاتی در تولید آب گرم و گرمایش خواهیم داشت.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">برای این که چه در تابستان و چه در زمستان در حین قطعی برق بتوانیم از آب گرم و نیز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">سیستم گرمایش</span>&nbsp;استفاده کنیم و پکیج را از قطعی و نوسانات برقی دور نگه داریم بهتر است از منبع تغذیه بدون وقفه یا یو پی اس استفاده کنیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس های آنلاین بصورت اتوماتیک برق&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">کامپیوتر</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">درب اتوماتیک</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">آسانسور</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">دوربین مدار بسته</a>&nbsp;، لوازم الکترونیکی خانگی ، پکیج و … در زمان قطعی تامین می کنند و دارای باتری یو پی اس داخلی هستند که انرژی برق به مدت 15 الی 20 دقیقه تامین می کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">اگر بخواهیم به مدت زیادی از برق&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</span>&nbsp;استفاده کنیم باید نسبت به میزان و تایم مورد نیاز از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">باتری های خارجی</span>&nbsp;استفاده کنیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس دارای&nbsp;<a href="http://finetco.ir/battery-2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس</a>&nbsp;خارجی حتی می توانند تا 2 الی 3 ساعت هم برق مورد نیاز تامین کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">در قطع برق ممکن پکیج آسیب ببینند که شما را به دردسر و هزینه برای تعمیر بیاندازد. پس بهتر است برای حفاظت از دستگاه و هم چنین دسترس بودن پکیج از ups &nbsp;استفاده می کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">این را در نظر بگیرید که&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">تعمیر یو پی اس</a>&nbsp;خیلی به صرفه تر از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">تعمیر پکیج دیواری</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">تعمیر آب گرم کن</span>&nbsp;یا م<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">وتورخانه</span>&nbsp;است.</font></p></div><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 15px 25px 25px 0px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 16px; border-right: 2px solid rgb(253, 67, 38); border-top-color: rgb(253, 67, 38); border-bottom-color: rgb(253, 67, 38); border-left-color: rgb(253, 67, 38); color: rgb(92, 92, 92); letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: center; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">خرید&nbsp;یو پی اس پکیج دیواری</span>&nbsp;می توانید با شماره تلفن های شرکت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">کیان صنعت ایرانیان</span>&nbsp;تماس حاصل فرمائید و از متخصصین ما رایگان مشاوره بگیرید.</font></p></blockquote> text/html 2018-07-11T07:32:27+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس کامپیوتر http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/143 <h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px; letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"><a title="یو پی اس کامپیوتر" href="http://finetco.ir/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس کامپیوتر</font></a></h3><ul class="blog-meta" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; color: rgb(159, 159, 159); padding: 0px; font-size: 14px; letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; color: rgb(200, 200, 200); display: inline-block; font-size: 12px; position: relative; margin-left: 20px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim"><span class="fa fa-tags" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 15px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(253, 67, 38); margin-left: 7px;"></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;"><a href="http://finetco.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">خرید یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">قیمت یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">نصب یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</a>,&nbsp;<a href="http://finetco.ir/tag/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-2kva/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(200, 200, 200); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس 2kva</a></span></font></li></ul><div class="except-post" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin-bottom: 40px; width: 781.5px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-size: 25px; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); font-weight: normal !important;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس کامپیوتر</span></h1><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس برای استفاده کامپیوترها</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس کامپیوتر</span>&nbsp;: استفاده از رایانه و کامپیوتر به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">در همه جا، خانه ها، اداره، دفترکار و .. از رایانه ها با توجه به پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی استفاده می شوند و بی شک همه ما برای رفع نیازهای خود از آن ها استفاده می کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس کامپیوتر</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">کامپیوتر جزء وسایل برقی یا الکترونیکی بوده و برای این که کار کنند باید از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">نیروی برق انرژی</span>&nbsp;لازم خود را تامین کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">قطعی برق، نوسانات، نویزها و اختلالات موجود در برق شهری به شدت به دستگاه های الکترونیکی آسیب زده و باید هزینه های مالی و حتی شاید از دست دادن اطلاعات بسیار حساس خود در حافظه کامپیوتر بشیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">به همین خاطر نیاز است تا از این دستگاه ها و کامپیوتر ها محافظت شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">برای این که به دستگاه های الکترونیکی بسیار حساس و کامپیوترها که رکن اصلی کنترل کننده دستگاه های الکترونیکی و صنعتی هستند آسیبی در حین نوسان و قطع برق نرسد بهتر است از&nbsp;<a href="http://finetco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</a>&nbsp;و ژنراتور در مکان های مهم،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">بیمارستان</span>&nbsp;ها، مکان های بسیار حساس استفاده کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><img class="aligncenter wp-image-11332 size-full" src="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/computer.jpg" alt="یو پی اس کامپیوتر" width="450" height="400" srcset="http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/computer.jpg 450w, http://finetco.ir/wp-content/uploads/2018/07/computer-300x267.jpg 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 7px auto; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">2kva</span><span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: -0.1px !important;">&nbsp;برای کامپیوترهای شخصی و کوچک</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">در بالا اشاره کردیم که برای محافظت از دستگاه های الکترونیکی و برقی بهتر است از یو پی اس استفاده کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">معمولا برای تامین انرژی کامپیترها شخصی و کوچک از یو پی اس 2kva و کمتر و برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">کامپیوترهای بزرگ</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">سرورها</span>&nbsp;از توان بالاتری استفاده میکنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">علاوه بر این گفته ها&nbsp;<a href="http://finetco.ir/battery-2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس</a>&nbsp;میتواند بعد از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">قطع برق</span>&nbsp;مدت زمان مشخصی را نسبت به آمپر و توان لازم برای خاموش نشدن دستگاه ها انرژی را تامین کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">برای اینکه بخواهیم مدت زمان زیادی را برای تامین انرژی داشته باشیم باید از باتری های با آمپر بالا و یا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">باتری های ups</span>&nbsp;خارجی استفاده کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">معمولا باتری های یو پی اس داخلی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">مدت زمان 15 الی 30 دقیقه</span>&nbsp;می تواندد انرژی را تامین کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">مدت زمان سوئیچ کردن برق باطری یوپی اس به دستگاه ها&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); letter-spacing: -0.1px !important;">میلی ثانیه</span>&nbsp;انجام می شود و به هیچ عنوان نبود برق را احساس نخواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;">در ثانیه&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">تعمیر یو پی اس</a>&nbsp;و تعمیرات باطری خیلی به صرفه تر از تعمیر دستگاه ها و کامپیوترها است. با&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-apc-ups/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">نصب یو پی اس</a>&nbsp;خیال خود و دستگاه ها را در برابر نوسانات و قطع برق و آسیب به آن ها راحت کنید.</p></font></div></div> text/html 2018-03-12T08:21:45+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس ارسال چندین پست (تصویر) به صورت آلبوم،گالری عکس تلگرام http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/141 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-size: 45px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); text-align: justify;"><a href="http://2member.net/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%8c%da%af%d8%a7/" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim">ارسال چندین پست (تصویر) به صورت آلبوم،گالری عکس تلگرام</font></a></h1><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px;"></h3><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">ارسال چندین پست به صورت آلبوم, ایجاد گالری عکس تلگرام</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">گالری عکس تلگرام : با بروزرسانی اپلیکیشن تلگرام به نسخه آخر که به تازگی ارائه شده است می توانید از خصوصایت جدید این پیامرسان استفاده کنید.<br style="box-sizing: border-box;">یکی از این خصوصیات ایجاد ارسال چندین تصویر (عکس) به صورت همزمان به شکل گالری عکس (آلبوم تصاویر) است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">آموزش ارسال چندین عکس به صورت همزمان</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">اولین کاری که باید انجام دهید این است که تلگرام (<a href="http://2member.net/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 0, 10); text-decoration-line: none;">ممبر تلگرام</a>)خود را بروز رسانی کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">بعد از آپدیت برنامه وارد صفحه چت شخصی یا گروه شخصی و کانالی که مدیریت آن را به عهده دارید شوید و در پائین صفحه سمت راست روی سنجاق را لمس کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><img src="http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-10-169x300.jpg" alt="ارسال چندین عکس یکجا در تلگرام" width="169" height="300" class=" size-medium wp-image-508" align="center" srcset="http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-10-169x300.jpg 169w, http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-10-576x1024.jpg 576w, http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-10.jpg 720w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">بعد از لمس سنجاق مطابق تصویر زیر برایتان نمایش داده می شود. در بین این آیکون ها به gallery میرویم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><img src="http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-13-169x300.jpg" alt="ایجاد گالری عکس تلگرام" width="169" height="300" class=" size-medium wp-image-509" align="center" srcset="http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-13-169x300.jpg 169w, http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-13-576x1024.jpg 576w, http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-13.jpg 720w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">بعد از وارد شدن به قسمت gallery ، تصاویر مورد نظر خود را انتخاب کنید و در نهایت دکمه send را بفشارید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">گفتنی است که در هر گالری از&nbsp;<a href="http://2member.net/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 0, 10); text-decoration-line: none;">تلگرام</a>&nbsp;فقط ۱۰ عکس میتوانید انتخاب کنید تا به صورت گالری نمایش داده شود. برای نمایش بالای ۱۰ تصویر در هر گالری باید تعداد گالری های خود را افزایش دهید و یا اگر تعداد عکس هایتان بالای ۱۰ عدد بود تلگرام به صورت اتوماتیک گالری های ایجاد شده را بالای ۱ گالری در نظر میگیرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><img src="http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-17-169x300.jpg" alt="ایجاد آلبوم تصویر در تلگرام" width="169" height="300" class=" size-medium wp-image-507" align="center" srcset="http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-17-169x300.jpg 169w, http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-17-576x1024.jpg 576w, http://2member.net/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-07_16-55-17.jpg 720w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">بعد از انجام این مراحل عکس های شما در حالت گالری یا آلبوم عکس در محل مورد نظر ارسال می شود.</font></p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 15px 0px 25px 25px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 16px; border-left: 2px solid rgb(253, 0, 10); font-style: italic; border-top-color: rgb(253, 0, 10); border-right-color: rgb(253, 0, 10); border-bottom-color: rgb(253, 0, 10); color: rgb(115, 115, 115);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: justify; font-size: 14px;"><font face="Mihan-Nassim">اگر میخواهید که برای برای آلبومتان متن یا caption اضافه کنید یکی از عکس ها انتخاب کرده و گزینه edit رو میزنیم. از اینجا می تونین caption مورد نظر برای آلبومتان را درج کنید.</font></p></blockquote> text/html 2018-02-23T15:03:17+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس نکاتی در رابطه با شناخت بیشتر باتری یو پی اس http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/140 <h1>شناخت بیشتر باتری یو پی اس</h1><p>شناخت بیشتر <a href="http://finetco.ir/battery-2/">باتری یو پی اس</a> : عمده ترین <a href="http://finetco.ir/battery-2/">باتری</a> هایی که در یو پی اس مورد استفاده قرار می گیرد</p><p>از نوع نیکل کادمیوم و باتری سیلداسید است.</p><h3>ولتاژهای مختلف در باتری های یو پی اس</h3><p>در شارژ توان مصرفی <a href="http://finetco.ir/battery-2/">باتری</a> های <a href="http://finetco.ir/">یو پی اس</a> ولتاژهای مختلفی بکار میرود که مقدار و نوع این ولتاژها</p><p>نسبت به کارخانه تولید کننده و نوع باتری فرق می کند.</p><p>ولتاژ این مقادیر نسبت به هر نوع باتری متفاوت است که باید برای پیداکردن آن به مشخصات موجود</p><p>در کاتالوگ هر محصول مراجعه کنید. معمولا ولتاژهای FLOAT، EQUALIZE، BOOST، INITIAL مورد استفاده قرار می گیرند.</p><h3>اتصال باتری ها به هم دیگر</h3><p>برای بالابردن ولتاژ و به دست آمدن انرژی بیشتر می توانید هر تعداد باتری را که دوست دارید با هم سری کنید.</p><p>همچنین باید در سری کردن به یکنواخت کردن ولتاژ و ظرفیت باتری های یو پی اس توجه کرد تا به مشکل نخورید.</p><h3><a href="http://finetco.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d9%be/" target="" title="">نکاتی در رابطه با شناخت بیشتر باتری یو پی اس</a></h3><p>&nbsp;</p><h4>سلول باتری یو پی اس</h4><p>هر باتری یو پی اس یک واحد سلول را تشکیل می دهد که با ولتاژ نوع باتری متفاوت است.</p><h4>ولتاژ و بلوک در باتری یو پی اس</h4><p>در <a href="http://finetco.ir/battery-2/">باتری یو پی اس</a> اسیدی هر ولتاژ در هر سلول 2V و در باتری های <a href="http://finetco.ir/">یو پی اس</a> نیکل کادمیم 1.2V است.</p><p>ولتاژ ها به نوع الکترولیت، کاتر و آند بستگی دارند.</p><p>بلوک ها از کنار هم چسبیدن سلول تشکیل می شوند که در باتری های اسیدی 2V&nbsp; و 6V و در باتری های میکل کادمیم 1.2V ، 2.4V، 3.6V&nbsp; مرسوم می باشند.</p> text/html 2018-02-23T15:01:50+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس اثر دما بر روی طول عمر باتری یو پی اس http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/139 <h3><font face="Mihan-Nassim">دما چه تاثیری بر طول عمر <a href="http://ups-battery.ir/">باتری یو پی اس</a> میگذارد؟</font></h3><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><font face="Mihan-Nassim">اثر دما بر روی طول عمر باتری یو پی اس : بهترین و مطلوب ترین دما برای نهگداری و استفاده از</font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><font face="Mihan-Nassim">باتری های یو پی اس دامی بین ۱۵ الی ۲۰ درجه است.</font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><font face="Mihan-Nassim">برای تهویه و محفظه یا کابینت باتری باید اتاق مناسب و حتی شده جداگانه در نظر گرفت.</font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><font face="Mihan-Nassim">هر چه دمای محیط بالاتر رود از عمر باتری یو پی اس کم خواهد شد. مثلا اگر دمای اتاق از ۳۰ درجه بالاتر رود،</font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><font face="Mihan-Nassim">بیش از ۶۰ درصد از طول عمر باتری یو پی اس کم خواهد شد.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://ups-battery.ir/wp-content/uploads/dama.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><font face="Mihan-Nassim">بهتر است کابینت باتری و اتاق تهویه مناسب داشته باشند و به دور از وسائل گرمایشی و تابش مستقیم</font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><font face="Mihan-Nassim">نور آفتاب قرار بگیرند.فاطلیه که <a href="http://ups-battery.ir/">باتری یو پی اس</a> باید از موانعی همچون دیوار ، سایر دستگاه های برقی و حتی یو پی اس داشته باشد بهتر اس</font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><font face="Mihan-Nassim">بالای ۱۵ سانتی متر باشد.</font></p><h2 class="title"><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://ups-battery.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3/" target="" title="">اثر دما بر روی طول عمر باتری یو پی اس</a></font></h2><font face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2018-02-17T19:31:17+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس افزایش عمر باتری یو پی اس http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/138 <a href="http://finetco.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3/" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-size: 25px; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); letter-spacing: -0.1px; text-align: right; font-weight: normal !important;">افزایش عمر باتری یو پی اس</h1><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px; letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"></h3></font></a><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-size: 25px; line-height: 1.1; color: rgb(37, 37, 37); letter-spacing: -0.1px; text-align: right; font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim">نکاتی در رابطه با افزایش طول عمر باتری ها</font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">افزایش عمر&nbsp;<a href="http://finetco.ir/battery-2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس</a>&nbsp;: باتری ها یکی از برجسته ترین و کلیدی ترین اجزایی هستند که در تشکیل&nbsp;<a href="http://finetco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</a>&nbsp;نقش دارند</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">و به هنگام قطع کامل برق یا نوسان و خارج شدن توان برق ورودی توان مورد نیاز</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">خروجی را از طریق دستگاه&nbsp;<a href="http://finetco.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-inverter/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">اینورتر</a>&nbsp;و انرژی ذخیره شده در باتری یو پی اس تامین می کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">معمولا در یو پی اس ، باتری یوپی اس&nbsp; سیلدلیداسید استفاده می شود.باتری سیلدلیداسید به دلیل ساختاری که دارد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">امکان ریزش اسید و از نشر گاز درون باتری به بیرون جلوگیری می کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">یکی از برجسته ترین و کاربردی ترین مزایای باتری یو پی اس سیلدلید اسید این است که نیاز به نگهادری و سرویس ندارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; font-size: 25px; padding: 0px; letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">دما چه تاثیری روی طول عمر باتری یو پی اس دارد؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">نگهداری و استفاده از&nbsp;<a href="http://finetco.ir/battery-2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری یو پی اس</a>&nbsp;در دمای 20 درجه سانتی گراد با در نظر گرفتن محفظه ی باتری و دمای محیط که باتری در آن تعبیه شده منظور می گردد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">بهترین دمای نگهداری و استفاده از&nbsp;<a href="http://finetco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">یو پی اس</a>&nbsp;دمای 20 درجه و پائین تر است.</font></p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 15px 25px 25px 0px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 16px; border-right: 2px solid rgb(253, 67, 38); border-top-color: rgb(253, 67, 38); border-bottom-color: rgb(253, 67, 38); border-left-color: rgb(253, 67, 38); color: rgb(92, 92, 92); letter-spacing: -0.1px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">اگر باتری در بالای 20 درجه به عبارتی دردمای 25 الی 40 درجه نگهداری شود</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; letter-spacing: -0.1px !important;"><font face="Mihan-Nassim">بالای60درصد از عمرخودرا از دست می دهد.</font></p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">اتاق یا محیطی که باتری در آن نگهداری می شود باید به دور از تهویه نامناسب، کنار لوازم گرمایشی و تابش نور خورشید باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; letter-spacing: -0.1px; color: rgb(92, 92, 92); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">معمولا فاصله&nbsp;<a href="http://finetco.ir/battery-2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(253, 67, 38); text-decoration-line: none; letter-spacing: -0.1px !important;">باتری</a>&nbsp;حین نصب با دیگر موانع مثل دیوار 10 سانتی متر در نظر می گیرند.</font></p> text/html 2018-02-10T15:15:09+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس معرفی شرکت باتری یو پی اس هیتاکو Hitaco http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/137 <h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 37px; vertical-align: baseline; color: rgb(57, 70, 78); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253); font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://ups-battery.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(57, 70, 78);">باتری یو پی اس</a>&nbsp;هیتاکو Hitaco</font></h3><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ups-battery.ir/wp-content/uploads/hitaco.jpg" alt="باتری یو پی اس"></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-IransansLight">شرکت باتری یو پی اس هیتاکو Hitaco در کشور چین و در سال ۲۰۰۲ میلادی تاسیس شد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-IransansLight">به دلیل سرمایه گزاری های عظیم و افزایش تولیدات روزانه و با کیفیت این شرکت&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">توانست، به یکی از قطب های تولید کننده</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><a href="http://ups-battery.ir/" style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">باتری</a><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">یو پی اس در چین تبدیل شود.</span></p><blockquote style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: italic; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; quotes: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight">باتری هیتاکو دارای کارخانجات وسیع و خطوط تولید زیادی در شهر های بزرگ چین است.</font></strong></p></blockquote><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-IransansLight">باتری یو پی اس هیتاکو در حال حاضر در ایران توانسته سهم زیادی از بازار را نسیب خود کند و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">محصولاتی نظیر</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><a href="http://ups-battery.ir/" style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">باتری یو پی اس</a><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">– باتری نیکل کادمیم و باتری سرب اسیدی را در ایران عرضه می کند.</span></p> text/html 2017-12-03T06:45:09+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس کتاب آموزش برنامه نویسی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/136 <div class="header" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; padding: 20px 15px 10px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-align: right;"><h2 class="newtitle" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(96, 125, 139); text-decoration-line: none; line-height: 50px; margin: 0px; font-size: 19px; padding: 0px;"><a class="sdcsc" href="https://aghazeh.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: red; text-decoration-line: none;"><a href="https://aghazeh.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85/" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim">کتاب آموزش برنامه نویسی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته</font></a></a></h2></div><div class="text-con smalllarg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><img class="alignnone size-medium wp-image-47438" src="https://aghazeh.com/wp-content/uploads/2017/11/898-python-blue-289x300.png" alt="کتاب آموزش برنامه نویسی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته " width="289" height="300" srcset="https://aghazeh.com/wp-content/uploads/2017/11/898-python-blue-289x300.png 289w, https://aghazeh.com/wp-content/uploads/2017/11/898-python-blue.png 377w" sizes="(max-width: 289px) 100vw, 289px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">کتاب&nbsp;<a href="https://aghazeh.com/category/learning-program-language/python/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: red; text-decoration-line: none;">آموزش برنامه نویسی پایتون</a></span>&nbsp;از مقدماتی تا پیشرفته به فارسی با عنوان کتاب آبی&nbsp;<span lang="en-us" style="box-sizing: border-box;">Python&nbsp;</span>نوشته مهندس رامان عشقی برای شما کاربران عزیز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سایت آغازه</span>&nbsp;آماده دانلود کرده ایم که می توانید در ادامه رایگان دانلود کنید. پایتون یک زبان سطح بالا و همه منظوره و کاملا شی گرا می باشد که توسط خودو فان روسوم در سال ۱۹۹۱، وقتی که تنها ۳۵ سال داشت،&nbsp;<a href="https://aghazeh.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-35853/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: red; text-decoration-line: none;">زبان برنامه نویسی پایتون</a>&nbsp;رو طراحی کرد که امروزه به عنوان یکی از برترین زبان های برنامه نویسی جهان شناخته می شود و دارای محبوبیت زیادیبرخوردار است. دلیل اصلی محبوبیت زبان پایتون، سادگی آن می باشد و همین ویژگی باعث شده است تا به عنوان بهترین گزینه برای آموزش برنامه نویسی به افرادی که قصد شروع برنامه نویسی رو دارند شناخته شود. فلسفهٔ ایجاد آن تأکید بر دو هدف اصلی خوانایی بالای برنامه‌های نوشته شده است و کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است و کلمات کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده‌اند و در مقابل کتابخانه‌هایی که در اختیار کاربر است بسیار وسیع هستند. در ادامه می توانید&nbsp;<a href="https://aghazeh.com/a-byte-of-python-persian-translation-34838/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: red; text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">کتاب آموزش پایتون</span></a>&nbsp;را رایگان از سایت آغازه دانلود و مطالعه کنید.</font></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">عنوان :</span>&nbsp;کتاب آموزش برنامه نویسی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته</font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نویسنده:</span>&nbsp;رامان عشقی</font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تعداد صفحه :</span>&nbsp;۱۲۷</font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">حجم فایل:</span>&nbsp;۳ مگابایت</font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">زبان کتاب:</span>&nbsp;فارسی<span id="more-47437" style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><img class="alignnone size-medium wp-image-47439" src="https://aghazeh.com/wp-content/uploads/2017/11/678_Python-300x224.png" alt="آموزش برنامه نویسی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته" width="300" height="224" srcset="https://aghazeh.com/wp-content/uploads/2017/11/678_Python-300x224.png 300w, https://aghazeh.com/wp-content/uploads/2017/11/678_Python.png 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></font></p><h5 dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim">آموزش برنامه نویسی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته</font></h5><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim">یکی دیگر از ویژگی های مهم زبان برنامه نویسی&nbsp; پایتون چند پلتفرم بودن آن می باشدکه شما می توانید برنامه رو بدون تغییر یا با تغییرات جزئی در سیستم عامل های مختلفی اجرا بگیرید. برنامه های نوشته شده با<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;<span lang="en-us" style="box-sizing: border-box;">Python</span></span>&nbsp;بر روی سیستم عامل های ویندوز، مکینتاش، یونیکس، لینوکس، سولاریس و … قابل اجرا است که این ویژگی قدرت زیادی رو به برنامه نویسان این زبان داده شده است. پایتون از برنامه نویسی شئ گرا به خوبی پشتیبانی&nbsp; می نماید.<br style="box-sizing: border-box;"></font></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim">از دیگر ویژگی های پایتون قابلیت درون سازی کد می باد. این ویژگی به این معنی&nbsp; است که می شود قسمتی از برنامه رو با زبان دیگری بنویسید و آن را در میان کدهای پایتون قرار دهید. به عنوان مثال از کدهای زبان جاوا یا C++&nbsp; می شود در درون کدهای برنامه&nbsp; هایی که به زبان پایتون نوشته شده است استفاده کنید.</font></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box;">پایتون دارای کتابخانه‌های گسترده ای&nbsp; است که. تقریبا می توان گفت که برای هر موضوعی که بخواهید در رابطه با آن کد بنویسید، کتابخانه ای در پایتون وجوددارد. کتابخانه هایی برای ایجاد اسناد، رابط کاربری، هوش مصنوعی، برنامه نویسی وب، بازی سازی و …. در<a href="https://aghazeh.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-python-35591/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: red; text-decoration-line: none;">&nbsp;زبان&nbsp;<span lang="en-us" style="box-sizing: border-box;">python&nbsp;</span></a>وجود دارد.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-size: 14px !important;">&nbsp;</span></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">آموزش Python, آموزش برنامه نویسی, آموزش برنامه نویسی Python, آموزش پایتون, آموزش کامل و جامع برنامه نویسی پایتون, آموزش مبتدی پایتون, برنامه نویسی, برنامه نویسی Python, برنامه نویسی پایتون</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></p><h2 class="newtitle" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(96, 125, 139); line-height: 50px; margin: 0px; font-size: 19px; padding: 0px;"><a class="sdcsc" href="https://aghazeh.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: red; text-decoration-line: none;"></a><a href="https://aghazeh.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85/" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim">کتاب آموزش برنامه نویسی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته</font></a></h2></div> text/html 2017-09-14T07:37:19+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس برای دیتا سنتر http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/135 <h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1.4; color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://upsco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یو پی اس</span></a>&nbsp;برای دیتا سنتر</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://upsco.ir/" title="یو پی اس" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">یو پی اس</a>&nbsp;دیتا سنتر</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim;">دیتا سنترها و یا مراکز داده امروزه در تمام شرکتها، سازمانها وجود دارند و وظیفه آنها حفاظت و دسته بندی اطلاعات مهم سازمانها می باشند، همچنین این مراکز بنحوی طراحی میشوند تا راحت ترین دسترسی به اطلاعات را برای افراد مجاز فراهم کند.</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://upsco.ir/" title="یو پی اس" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">یو پی اس</a>&nbsp;دیتا سنتر</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Nassim">بنابراین استفاده مستمر از این اطلاعات و اضافه کردن مداوم اطلاعات به آن مورد توجه و نیاز است. عملکرد ورود و خروج از این مراکز داده همانند عملکرد یک فروشگاه است و جریان آن باید مداوم و مستمر باشد و هرگونه توقف در عملیات ذخیره و یا بازیابی اطلاعات موجب اختلال در عملکرد بخشهای وابسته میشود.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">یو پی اس دیتا سنتر</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Nassim">اصولا وجود مراکز داده تنها وقتی توجیه دارد که عملیات کار با این مرکز بصورت روان انجام شود. پر واضح است که قطع برق در این مراکز می تواند موجب از دست دفتن همه یا بخشی از اطلاعات در حال بارگیری یا بارگزاری میشود. برق بر خلاف دیگر سیستمها، حتی برای چند میلی ثانیه هم نباید قطع شود.<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">یو پی اس دیتا سنتر</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Nassim">این محدودیت تنها با تکیه بر سیستمهای&nbsp;<a href="http://upsco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یو پی اس</span></a>&nbsp;پیشرفته و کارآمد برای ذخیره انرژی و راه اندازی آنی جریان برق میسر میشود. بسته به بزرگی مراگز ذخیره داده و سرور ذخیره و پردازنده و حجم جریان اطلاعاتی، ممکن است به سیستمهای&nbsp; یو پی اس توان بالا هم نیاز باشد ولی عموما<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سیستمهای تک فاز</span>&nbsp;می باشند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سیستمهای یو پی اس</span>&nbsp;برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">دیتا سنترها</span>&nbsp;از ویزگی ذخیره بالا، قابلیت موازی سازی و استند بای و عملکرد بسیار سریع برخوردارند. قطع جریان اطلاعات در یک مرکز داده حساس مانند مراکز تحقیقاتی مهم، ماکز تجاری بین المللی، مراکز نظامی و راهبردی و بانکی میتواند فاجعه بار باشد.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">یو پی اس دیتا سنتر</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Nassim">امنیت این سیستمها نیز معمولا توسط&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سرورهای مجزای مخصوص همین کار کنترل و مدیریت</span>&nbsp;می شود. برق در این ساختارها بسیار مهم است. یک<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">یو پی اس</a></span>&nbsp;ترکیبی با قدرت ذخیره ۸ تا ۱۰ ساعت بصورت موازی شده با دو برابر توان اسمی مورد نیاز در حات مصرف عادی، و با بردهای بسیار سریع حداقل سیستم ذخیره مورد نیاز برای یک دیتا سنتر با ارزش است.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">یو پی اس دیتا سنتر</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Nassim">مجموعه سیستم&nbsp;<a href="http://upsco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یو پی اس</span></a>، مرکز داده و سرور امنیتی باید توسط دوربینها و سنسورهای حرارتی بطور دایم مانیتور شوند که برق این قسمت نیز توسط&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یو پی اس</span>&nbsp;ها حمایت میشود. برخی ویژگیهای مورد نیاز برای&nbsp;<a href="http://upsco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یو پی اس</span></a>&nbsp;های مورد نیاز مراکز داده به شرح زیر است:<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">یو پی اس دیتا سنتر</span></font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim">قابلیت موازی شدن بدون محدودیت چند&nbsp;<a href="http://upsco.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یو پی اس</span></a>&nbsp;و ایجاد قابلیت استند بای</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim">امکان سوئیچ خودکار بسیار سریع بین برق شهری و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://upsco.ir/" title="باتری" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">باتری</a></span>&nbsp;در این&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یو پی اس</span>&nbsp;ها</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim">مجهز به ایندیکیتورها و نشانگرهای همه مشخصات عملکردی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یو پی اس</span>&nbsp;حین اجرا و ذخیره باشد و در ضمن مجهز به پورت خروجی و نرم افزار ویژه برای قرائت مشخصات در رایانه برای کنترل توسط مدیران باشد</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim">حداقل نویز و صرو صدای را تولید کند</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim">حداقل تولید حرارت در بارگزاری کامل</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim">حداکثر زمان ذخیره انرژی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://hamedfayaz.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">متخصص سئو</a></span></font></li></ul><div><font color="#666666" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div><div><b><a href="http://upsco.ir/blog/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%da%86%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/" style="font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;"><font face="Mihan-Nassim">یو پی اس چابک صنعت</font></a><br><span style="font-family: Mihan-Nassim; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">یو پی اس چینی</a><br><span style="font-family: Mihan-Nassim; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">یو پی اس خارجی</a><br><span style="font-family: Mihan-Nassim; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%85/" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">یو پی اس تسکام</a><br><span style="font-family: Mihan-Nassim; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%84%d8%ac%d8%a7/" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">شرکت یو پی اس آلجا</a><br></b><font face="Mihan-Nassim"><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/" style="font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">شرکت یو پی اس فاران</a></b><b><br></b><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%88/" style="font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">چند خطی درباره یو پی اس پرسوو</a></b><b><br></b><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%db%8c/" style="font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">شرکت یو پی اس هیوندای</a></b><b><br></b><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%db%8c%d9%88%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b1/" style="font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">شرکت یوپی اس زینر</a></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="http://upsco.ir/blog/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1/" style="font-size: 13px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; transition: all 0.125s ease-in-out 0s;">یو پی اس دیتا سنتر</a></b></font></div> text/html 2017-09-12T11:30:07+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس دوربین مدار بسته خودرو http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/134 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(168, 16, 16);"><a href="http://iraneamn.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/" target="" title="" style="font-size: 11px;">دوربین مدار بسته خودرو</a>:</strong>&nbsp;&nbsp;در این بخش از مقاله به معرفی انواع&nbsp;دوربین مدار بسته خودرو می پردازیم. برای آشنایی با&nbsp;انواع&nbsp;دوربین مدار بسته خودرو با ما همراه باشید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">دوربین مدار بسته خودرو</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://iraneamn.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(168, 16, 16);">دوربین مدار بسته</a>&nbsp;بهترین ابزار برای نظارت کلی می باشد و از این ابزار در شکل ها و انواع گوناگون استفاده می گردد.برای محیط های داخلی دوربین مدار بسته دام ، برای محیط های خارجی انواع دوربین های بولت و ضد آب بکار می روند. انواع دوربین مدار بسته خودرو نیز بر اساس نیاز و نوع کاربرد آنها دارای ویژگی های متفاوت تری از دوربین های مدار بسته برای اماکن هستند. زیرا اساسا کارکرد آنها برای مقاصد دیگری تعریف شده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><img class="alignnone size-featured wp-image-2241 aligncenter" src="http://iraneamn.com/wp-content/uploads/2017/03/b920591394522f10e2764f81b0935e96-1-564x430.jpg" alt="دوربین مدار بسته خودرو" width="564" height="430" style="box-sizing: border-box; margin: 10px auto; padding: 10px 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; clear: both; position: relative;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">شاید این سوال پیش بیاید که دوربین مدار بسته داخل خودرو چه کاربردی دارد و برای چه مقاصدی طراحی شده است؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">در پاسخ باید گفت که کاربرد دوربین مدار بسته برای ماشین جهت اهداف امنیتی و جلوگیری از خرابکاری می باشد و این دوربین ها در انواع مختلفی وجود دارند و هر کدام امکانات متفاوتی را دارند.در کنار این امکانات متنوع تمام دوربین های مدار بسته ای که در خودرو استفاده می شوند،دارای یک سری ویژگی های مشترک هستند:</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 4px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۱-زاویه دید بسیار بالا بدلیل فضای کم داخل اتاق خودرو:</font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">همانطور که می دانید یک&nbsp;<a href="http://iraneamn.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(168, 16, 16);">دوربین مداربسته</a>&nbsp;بطور عادی در وایدترین حالت دارای لنز ۲٫۸ میلی متر می باشد.(برخی دوربین های دارای لنز ۱٫۸ میلی متر هستند که بسیار کم یاب هستند)اما یک دوربین مخصوص خودرو دارای لنز های کوچک تر است که بتواند تصاویر را با زاویه دید بازتری نمایش دهد.اما در اینجا باید خاطر نشان کرد که هر چقدر این زاویه باز تر شود ، گوشه های تصویر شما گرد می شوند و این ممکن است برای شما چندان خوشایند نباشد.</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 4px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۲-کارت حافظه جهت ضبط تصاویر</font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">تمامی انواع دوربین مدار بسته بجز دوربین مدار بسته تحت شبکه(این دوربین ها را می توان در بستر شبکه های کامپیوتری به یک سرور متصل کرد) ، نیاز مبرم به یک ضبط کننده تصاویر یا همان DVR را دارند.البته انواع دوربین های مدار بسته دارای حافظه داخلی نیز موجود هستند اما این قابلیت بعنوان یک الزام برای دوربین های مدار بسته معمولی محسوب نمی گردد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">یک دوربین مدار بسته خودرو ملزم به داشتن درگاه کارت حافظه برای ضبط تصاویر می باشد که توسط این ویژگی می تواند تصاویر را ضبط کند.</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 4px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۳-قابلیت ثبت تصاویر در لرزش و حرکت</font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">یک دوربین خودرویی باید به سیستم لرزه گیر مجهز باشد با بتواند در صورت ناهموار بودن سطح جاده تصاویر مناسبی را ذخیره کند. بدلیل نرخ فریم پایین در برخی دوربین های مدار بسته مخصوص خودرو،لرزش ها روی تصاویر تاثیر می گذارند و باعث می شود تا تصاویر با کیفیتی در دسترس نباشند.</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 4px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۴-ابعاد کوچک بدلیل فضای کم داخل خودرو</font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">در کنار این قابلیت های اصلی یک سری گزینه های اختیاری نیز روی این دوربین ها وجود دارد که از جمله آنها می توان به گزینه های زیر اشاره کرد:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۱-motion detection یا ضبط در صورت حرکت</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۲-مانیتور سرخود جهت مشاهده تصاویر</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۳-امکان ضبط صدا</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۴-باتری داخلی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۵-امکان تغییر رزولوشن ضبط</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۶-پورت usb 2.0 برای اتصال به کامپیوتر</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">۷-شروع خودکار ضبط ویدئو پس از روشن شدن خودرو</font></p><h5 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">در کنار این مزایا باید در مورد امنیت این دوربین ها چند نکته را یاد آور شویم:</font></h5><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">-بدلیل ضبط تصاویر در داخل دوربین ، با سرقت خود دوربین ، هیچ فیلم و تصویری در اختیار مالک خودرو نخواهد بود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">-برخی از مدل های این دوربین ها دارای دید در شب نیستند که کارایی آنها را شدیدا کاهش می دهد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">-بدلیل نصب دوربین مدار بسته در داخل خودرو ، در صورت بارانی بودن و یا بارش برف روی شیشه خودرو تصاویر دوربین واضح نیستند که این امر باعث می شود تا خرابکاران بتوانند از این امر سو استفاده کنند.</font></p><p style="text-align: left; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(168, 16, 16);"><font face="Mihan-Nassim">شرکت داده پردازان پارســوآ</font></strong></p> text/html 2017-07-23T09:08:45+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس هیراد http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/133 <header class="entry-header" style="box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px;"><h1 class="entry-title" style="box-sizing: inherit; font-size: 1.625rem; margin: 0px 0px 0.25em; clear: both; line-height: 1.4; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan">یو پی اس هیراد</font></h1></header><div class="entry-content" style="box-sizing: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;"><img class="alignleft wp-image-99 size-medium" src="http://upsco.ir/blog/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-23_15-21-39-300x263.jpg" alt="یو پی اس هیراد" width="300" height="263" srcset="http://upsco.ir/blog/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-23_15-21-39-300x263.jpg 300w, http://upsco.ir/blog/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-23_15-21-39.jpg 547w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: inherit; border-style: none; height: auto; max-width: 100%; display: inline; float: left; margin: 0px 1.5em 0px 0px;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><a href="http://upsco.ir/" title="یو پی اس" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration-line: none; box-shadow: rgb(15, 15, 15) 0px -1px 0px inset; transition: color 80ms ease-in, box-shadow 130ms ease-in-out, -webkit-box-shadow 130ms ease-in-out;">یو پی اس</a>&nbsp;هیراد</span>&nbsp;در انواع مختلف مانند سینوسی، شبه سینوسی هوشمند، لاین اکتیو ایستاده، لاین اکتیو رکمونت، آنلاین تکفاز- تکفاز، آنلاین سه فاز- تکفاز، آنلاین سه فاز-سه فاز توسط شرکت مشاوره مهندسی صنایع تولیدی&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">بهبود الکترونیک هیراد</span>&nbsp;تولید و عرضه می گردد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">از دیگر محصولات این گروه مهندسی اینوترهای تکفاز، اینوتر سه فاز، شارژر، کانورتر، استابلایزر، سلول های خورشیدی و&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><a href="http://upsco.ir/" title="باتری" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration-line: none; box-shadow: rgb(15, 15, 15) 0px -1px 0px inset; transition: color 80ms ease-in, box-shadow 130ms ease-in-out, -webkit-box-shadow 130ms ease-in-out;">باتری</a></span>&nbsp;می باشد که همگی با برند هیراد به بازار مصرف ارایه می شود.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">بیش از دو دهه سابقه فعالیت پشتوانه غنی را در زمینه طراحی، تولید و عرضه&nbsp;<a href="http://upsco.ir/" title="یو پی اس" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration-line: none; box-shadow: rgb(15, 15, 15) 0px -1px 0px inset; transition: color 80ms ease-in, box-shadow 130ms ease-in-out, -webkit-box-shadow 130ms ease-in-out;">یو پی اس</a>، شارژرهای تجاری و صنعتی و اینورتر برای شرکت مهندسی&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">یو پی اس هیراد</span>&nbsp;ایجاد نموده و این مجموعه افتخار تامین یو پی اس ها و تجهیزات مربوطه برای مراکز تجاری و صنعتی و سازمان های دولتی از جمله وزارت نیرو، قوه قضائیه، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت ملی نفت ایران و بخش های خصوصی را دارد.</font></p></div>